Share !


Готельний Комплекс На Розі Вулиць Краківської Та Вірменської У Львові.

Міжнародний конкурс. Україна.
Проектування - 2008р.
Загальна площа - 6270 м.кв

Готель, фітнес центр, ресторан, кафе, бари, магазин - виставковий зал, зал зустрічей, перукарня

Археологічний підхід до архітектури вимагає збереження існуючої структури. Натомість повне відтворення структури зруйнує археологічний матеріал. Запропонована решітка фіксує укрупнений модуль історичної структури. Свідомо зміщений крок колон з граничних мурів історичних парцель дає змогу експонувати археологію.

Квартал формувався в епоху ренесансу, для якої характерним було використання сграффіто і вітражів. Коли декілька парцель об`єднуються в єдину структуру, житловий будинок перетворюється в палац. Найвидатнішою пам`яткою ренесансової архітектури є палац Дожів у Венеції. Діагональні лінії оздоб фасадів послужили мотивом для сграффіто, що переходять у стилізований вітраж.

Завершення композиції кварталу вимагає побудови фасадів в лінію забудови. Для збільшення простору на перехресті вулиць частина фасаду відступає, залишаючи свій слід у вигляді завіси з листків художнього скла. Прожилки листка дерева повторюють структуру крони і цілого лісу. Листки скла передають структуру будівлі і вимальовують квадратну сітку старого міста. Скляна завіса з одного боку підкреслює значимість історичного середовища для гостей готелю і з іншого - цікавість, таємничість для мешканців та гостей міста, що проходжуються вулицями неповторного Львова. Подвійний фасад додає будівлі легкості, глибини і прозорості, є плавним переходом від історичного до сучасного.

В людській памяті вже нема будинків на цьому місті, звиклих стін і дахів, тому в архітектуру будівлі введений образ природи. Графіку дерев викреслюють сграффіто на стінах і листки скла, що падають таємничими тінями на стіни. Картина постійно змінюється від того, як людина рухається вздовж фасаду, створюючи нову інтерактивність в старому центрі Львова.

Дах, як найближчий до природи елемент, що бере участь в єдиній екосистемі, запроектований у стилі «гори Високий Замок». Природна форма даху створює фон для домінуючої в кварталі дзвіниці Вірменської церкви.

HOTEL COMPLEX I N CONDITIONS ON KRAKIVSKA – VIRMENSKA ST. IN LVIV.

Architectural competition. Ukraine.
Designing - 2008
Total area - 6270 sq.m

Hotel, fitness centre, restaurant, cafe, bars, shop – show room, event hall, hair-dressing

The building site belongs to one owner and it occupies one square structural unit of the quarter. Therefore the project building should represent complete organism, saving the "presence" of four absent buildings.

The archaeological approach to architecture requires the preservation of the existing structure. But the complete reproduction of the structure will destroy the archaeological material. The proposed grid fixes the integrated module of the historical structure. The step of the columns is consciously displaced from the boundary walls of the historical parcels. It allows to exhibit the archaeological facts.

The quarter was formed in the epoch of Renaissance. The application of the sgraffito was characteristic in that time. The buildings on the several parcels were united in the uniform structure, thus turning into palazzo. The best known Renaissance monument is palazzo Ducale (Doges`s Palace) in Venice. The diagonal lines of the palazzo facades derived from the Gothic cross masonry. This motive have served for the sgraffito, which combine with the glass ornaments of the hotel facades.

The completion of the quarter composition requires alignment of the facades in one line. But traditionally in Lviv, modern buildings, which were entered in the old street receded in depth from the general building line. For the continuation of the traditions and for the increase of the space on the crossroads, the part of the facade recedes, leaving the trace as the curtain from the foliage of the art glass. The veins of the leaves repeat the structure of the crone and of the whole tree. The glass leaves follow the building structure and draw the square grid of the city. The glass curtain on the one side emphasizes the importance of the historical environment for the visitors of the hotel and on the other side - interest, mystery for the inhabitants and tourists, which walk by streets of unique Lviv. The double facade gives the lightness, depths, transparency to the building and it is smooth transition from the past to the present.

In the human memory there are no buildings on this site. There are no usual walls and roofs, therefore image of the nature is entered into the architecture. The glass leaves and sgraffito on the walls create the drawings of the trees with the mysterious shadows on the walls. The picture constantly varies with the movement of the human along the facade, creating the new interactivity at the old centre of Lviv.

The roof as the closest to the nature element, which takes part in the common ecosystem, is projected in style «of the mountain Vysokyj Zamok (the High Castle)». The natural form of the roof creates the soft background for the dominant in the quarter, the bell -tower of the Armenian church.