Share !


НЕДІЛЬНА ШКОЛА НА 144 УЧНІ
НА ВУЛ. ЗЕЛЕНІЙ У ЛЬВОВІ

Проектування - 2007

Недільна школа на 144 учні розміщена в охоронній зоні історичного центру Львова і прибудована до північного фасаду костьолу св.Урсули по вул. Зеленій. Проект недільної школи розроблений в складі комплексного проекту ревітації німецького кварталу, що належав євангелістам в ХVІІІ-ХХ ст. і його пристосування для потреб культурно-релігійного центру ЄХБ. Врівноважений та почленований до масштабу євангелічної школи та будинку пастора об`єм недільної школи обіймає вівтар костьолу.Високі щипці фасадів перегукуються зі щипцем даху над вівтарем і відповідають прийнятому в проекті архетипу фахверкового будівництва, притаманного архітектурі німецького бюргерського житлового будинку.

SUNDAY-SCHOOL FOR 144 PUPILS
ON ZELENA ST. IN LVIV, UKRAINE

Designing - 2007

The sunday school for 144 pupils is placed in the preserving zone of the historical centre of Lviv and it is attached to the northern facade of the St. Ursula church on Zelena St. The sunday school project is developed in structure of the complex revitation project of the German quarter, which belonged to evangelists in ХVІІІ-ХХ and its adaptation for needs of the cultural and religious centre.

Divided according to scale of the evangelic school and pastor`s home, the composed volume of the Sunday school embraces the church altar. The high gables of the facades collaborate with the pick roof above the church altar and also correspond to the frame construction, distinctive for the German burgher apartment house.