Share !


ФУТБОЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СОКІЛ» НА ВУЛ. ПАТОНА У ЛЬВОВІ.

Конкурсний проект.Перше місце.
Проектування - 2009р.

Футбольний комплекс запректований недалеко від аеропорту, в оточенні житлової та промислової забудови 70 –х років. Сприйняття з далеких відстаней з вулиць Ряшівської та Ряшівської Проектованої, а також при зльоті і посадці літаків покликало до створення цільних виразних форм куполу манежу та накриття над трибунами стадіону. Дві форми в одному матеріалі, легкому і напівпрозорому, як елементи цілого, що піднімаються по обидві сторони зеленого поля стадіону, декоровані двома колами (дві краплі води в Європейському вододілі, що розтікаються в басейни Балтійського та Чорного моря).

Розміщення стадіону зумовлене необхідною орієнтацією поздовжньої осі поля в напрямку північ – південь, транспортними та пішохідними потоками, максимальною віддаленістю від автомагістралі Ряшівська Проектована. Стадіон на 6000 глядачів запроектований з одноярусною односторонньою західною трибуною. Підтрибунний простір стадіону використаний для влаштування готелю, ресторану, адміністративних та обслуговуючих приміщень

Філософія споруди полягає в забезпеченні економічної доцільності, багатофункційності, гнучкості. Трибуна стадіону створює головний акцент в навколишньому ландшафті. Характерною рисою дизайну є дах над трибуною, що забезпечує комфорт, затінення та захист від опадів. Конструкція накриття стадіону – це дві поздовжні металеві аркові ферми з затяжками, до них у вузлах з кроком 4,8 м під`єднані поперечні металеві ферми. Поздовжня металева аркова (лучкова) ферма габаритами 4,8 х 96 м висотою 3,3 – 6,6 м опирається на дві металеві опорні конструкції. Друга металева аркова (лучкова) ферма опирається на залізобетонну конструкцію каркасу трибун. На металеві конструкції напнута тканина ETFE (етилен тетрафлюроетилен) або PTFE (композитна фіброскляна тканина), яка є напівпрозорою і добре розсіює світло. Згідно з технічним завданням чаша стадіону запроектована залізобетонна. Економічно доцільним є використання підтрибунного простору для влаштування готелю, ресторану, адміністративних та обслуговуючих приміщень. Центральне місце трибуни займає VIP блок.

Для забезпечення максимального комфорту сидіння глядачів запроектовані відкидними, шириною 460 мм, по 28 сидінь в ряді з двостороннім розташуванням проходів, кут нахилу 23°. Загальна вмістимість стадіону 6120 глядачів, в т.ч. 20 інвалідів та 170 VIP персон.

Манеж

Манеж з розмірами поля 105 х 68 м орієнтований поздовжньою віссю поля в напрямку північ – південь. Накриття манежу – повітроопорне. Відповідно до протипожежних вимог п. 3.141. ДБН В.2.2-13-2003, експлуатаційних та вимог безпеки, стіни манежу на висоту 3,6 м запроектовані з цегли або сандвіч панелей. Таке рішення забезпечує можливість на другу чергу заміни повітроопорного накриття металевими структурами стаціонарного накриття. Від вулиці Патона прибудовані каси.

Адміністративний корпус

Для повноцінного функціонування стадіону і манежу кожна споруда повинна мати власні обслуговуючі та допоміжні приміщення. Вимога технічного завдання запроектувати адмінкорпус, що обслуговував би одночасно манеж і стадіон є не можливою також з містобудівних можливостей ділянки. Манеж потребує значно менших за площею приміщень, розрахованих на 500 глядачів, ніж стадіон на 6000 глядачів

Оскільки манеж є першочерговим до введення в експлуатацію, при ньому запроектований адміністративний корпус. До існуючих господарських приміщень та ТП, що будуть реконструйовані прибудуються гаражні приміщення на 4 клубні автобуси. Цей господарський блок разом з адміністративним корпусом утворює подвір`я зі службовим паркінгом.Обслуговуючий блок стадіону влаштовується в підтрибунному просторі.

Готель

З містобудівних та економічних поглядів готель займає частину підтрибунного простору стадіону. Це дає змогу організувати окремі номери з VIP ложами і скай боксами, а також ефективно використовувати площі в міжігровий період. Готель відповідає вимогам 4-ох зіркового стандарту. На відм. 0.000 запроектована рецепція.

На відм. 14.40 розміститься ресторан на 72 місця, кафе, бар та частина номерів. Решта номерів – на відм.18.00. Всього запроектовано 16 одномісних номерів, 24 двомісних та 4 апартаменти з можливістю оглядати гру.

FOOTBALL COMPLEX `SOKIL` ON PATONA ST. IN LVIV, UKRAINE.

The competition entry. First prize.
Designing - 2009

The football complex `Sokil` is projected near the airport, among inhabited and industrial buildings of 70-th years XXc. Perception from far distances, particularly from air has called the creation of the integral expressive forms of the arena`s dome and of the covering above the stadium tribunes. Two forms in the same material, easy and translucent, as elements of the whole, which rise on the both sides of the green field of the stadium, are decorated with two circles (like two drops of water in European Water Devision, which spread in pools of the Baltic sea and of the Black sea).

Accommodation of the stadium is caused by necessary orientation of the `north – south` longitudinal axis of the field, of the transport and pedestrian flows, of the maximal distance from the motorway. The stadium on 6000 spectators is projected with one western tribune. The undertribune space of the stadium is used for accommodation of the hotel, restaurant, administrative and serving rooms. The philosophy of the building consists of the economic feasibility, multifunctionality, flexibility. The stadium tribune creates the main accent in the environment. The roof above the tribune with the covering of ETFE is the characteristic feature of the stadium design.

The arena is designed with the sizes of the field of 105 х 68 m, with the `north – south` longitudinal axis. It is covered by the compressed-air supported roof.

For the good functioning, the stadium and arena have its own serving blocks of the rooms.

For the town-planning and economic reasons, the hotel is located in the undertribune space of the stadium. This decision allows to organize the separate rooms with VIP lodges and sky boxex, and also to use the areas in the period between the games.