Share !


 • МЕБЛІ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАПСЬКОГО ВІВТАРЯ НА ЛЬВІВСЬКОМУ ІПОДРОМІ

  Проектування - 2001р.
  Виконання - 2001р.

  Престіл і проскомидійник за проектом Миколи Рибенчука виготовлені для Папського вівтаря, що був споруджений на Львівському іподромі на час візиту Святішого Отця в Україну в 2001р. Звернення до теми народного мистецтва часто зустрічається в творах аналогічного призначення і завжди створює особливу, родинну атмосферу зустрічей та літургій. Облаштування храму стилістично узгоджене з його інтер`єром та архітектурою.

  Згідно проекту престіл розмірами 2м х 2м виконаний з повітряно- сухого дуба світло- золотистого тону. Дизайн ґрунтується на основних принципах гуцульського мистецтва – проста і доцільна форма, ритміка площин та геометричного орнаменту, симетрія, емоційний комфорт. З`єднання дерев`яних елементів столярним клеєм на чопах. Застосована об`ємна різьба глибиною 10 мм.

 • FURNITURE OF THE PAPAL ALTAR ON LVIV HIPPODROME, UKRAINE

  Designing - 2002
  Realization - 2002

  The project of the altar table and serving table by Mykola Rybenchuk are made for the Papal altar, which was erected on Lviv hippodrome for the Pope`s visit to Lviv, Ukraine in 2001. The reference to theme of national art often meets in project of similar purpose and always creates the especial, related atmosphere of the meetings and liturgies. The furniture of the temple is stylishly coordinated with its interior and architecture.

  According to the project the alter table by the sizes 2m х 2m is made from the air- dry oak of light - golden tone. The design is based on the main principles of the Hutsul art - simple and expedient form, rhythm of the planes and geometrical ornament, symmetry, emotional comfort. The wooden elements fasten by joiner's glue with the wood nails. The volumetric groove by depth of 10 mm is applied.