Share !


Реставрація памятки архітектури 1419 року- споруди костелу та монастиря Францисканів з пристосуванням для потреб церкви і монастиря монахів - студитів.

м. Городок Львівської області

Проектування - 1996р
Будівництво – 1997-2002рр.

Городок існував вже в 1213 році. Місто давно укріплене і захищене замком, король Ягелло в 1389 р. перевів з руського права на магдебурзьке. В 1419 р. він заснував у Городку костьол і монастир ордену Францисканів. В 1553 році монастир був розширений. У 80-х роках XYIII ст. францисканський монастир в Городку ліквідований. Колишній костьол перетворений у військовий склад, а монастирські приміщення пристосовані під кавалерійські казарми. В XIX-на початку ХХст. в костьолі розташовується військова в`язниця. Наприкінці XIXст. в приміщеннях костьолу та монастиря проводились ремонтно-реставраційні роботи. В 1996р. монахи Студійського Уставу взялися відновити ці споруди, які довгий час не використовувалися і перебували в аварійному стані.

Проектом реставрації костьолу передбачено відновлення об`ємно-планувальної структури храму та пристосування його під існуючу функцію церкви при монастирі. Під час архітектурно-археологічних обстежень споруди було виявлено, що від первісного об`єму збереглися стіни головної нави та частини апсиди до рівня проміжного карнизу на висоту 5 метрів. Східна частина півкруглої апсиди, бабинець з дзвіницею та 2-й ярус основної нави були добудовані в часи перебудови храму.Історичні джерела вказують, що тут була “одна з найстаріших культових споруд Русі, що сягала своїм заснуванням ще часів панування руських князів”. Розміри цегли та тип кладки підтверджують, що на цьому місці вже існував храм до того, як він був перебудований під костьол. Тому й об`ємно-планувальне вирішення церкви виконано у компіляціях на тему давньоруської архітектури Галичини. На першому ярусі церкви знаходяться: ганок, бабинець, нава, вівтар, ризниця, хрещальня та переділ. Перекриття над бабинцем - хрестове склепіння, над хорами та апсидою - зімкнуте бочкове склепіння, над навою - купол, решта приміщень перекриті монолітним залізобетоном.

Будівля монастиря - одноповерхова з підвалами та горищем, близька до квадрату зі сторонами 28,2x28,0м довкола внутрішнього подвір`я розміром 10,8x8,20м. Споруди невеликі по розмірах, муровані з цегли та каменю. У проекті передбачено відновлення планувальної структури монастиря з використанням об`єму мансарди.

Restoration of the architectural monument of 1419 - building of the Catholic church and the monastery of Franciscanes - and its adaptation to the needs of the church and the monastery of Studite monks

Horodok, Lviv region, Ukraine

Designing - 1996
Construction – 1997-2002

Horodok was existing in 1213 already. The town had castle and military fortification in 1389, when king Yagello transferred Horodok from the Rus law to the Magdeburg law. In 1419 he has founded the Catholic church and the monastery of Franciscanes in Horodok. In 1553 the monastery was extended. In 80-th of the XYIII century the monastery of Franciscanes in Horodok was liquidated and adopted to the military store, the cavalery barracks. In 1996 Studite monks started to renovate these buildings, which were unused for many years and were in bad condition.

The historic materials mentioned, that there was “one of the ancient sacred buildings of Rus from times of prevailing of Rus princes.” Archaeological research, dimensions of the bricks and type of the brickwork confirmed existence of the Old Rus church before its rebuilding on the Catholic church. That is why the main planning decisions were took in the compilations on the theme of Old Rus architecture of Halychyna.

There are porch, entrance, nave, alter, sacristy on the ground level of the church. The cross vault, barrel vault, dome were used as the structural elements. The plan of the monastery is similar to the square 28,2 x28 m with the inner courtyard 10,8 x8,20m. The planning structure of the monastery is renovated and the attic story is adopted to the needs of Studite monks.