Share !


Комплекс храму Вознесіння Господнього

вул. Широка, Львів

Проектування - 1992-1993рр.
Реставрація - 1993-2004рр.
Загальний об`єм будівельних робіт - 28.200 м.куб.

Комплекс об`єднує церкву на 1200 чоловік, каплицю на 200 чоловік, недільну школу на 144 учні, дзвіницю.

Святе Вознесіння відбулося через 40 днів після Воскресіння Хреста в околицях Єрусалиму після розмови з апостолами. Останнім жестом Христа перед зникненням було благословіння. Два мужі в білих одежах стали коло них. /Діяння 1,10-12/. " Два мужі в білих одежах" -типовий опис ангелів у Новому Завіті.

Ісус Христос в оточенні двох ангелів - основна ідея трикупольної композиції церкви.

Триверхі церкви мають глибокі корені в будівельній традиції українського народу. Плавні лінії куполів, зроблених з білої бляхи символізують білі одежі апостолів, святість і урочистість моменту Вознесіння Господнього.Композиції фронтонів, куполів, завершень допомагають осмислити кращі традиції українського народу в 30-их років.

Чотири колони формують просторові арки, які підтримують барабан і головний купол.

Temple complex of Holy Ascension

Shyroka st, Lviv, Ukraine

Designing - 1992-1993
Construction - 1993-2004
The total scope of construction works - 28.200 cubic meters

The complex consists of the church for 1200 people, the chapel for 200 people, the Sunday school for 144 pupils, the church- tower.

Holy Ascension took place 40 days after the rising of Christ, in outskirts of Jerusalem after Jesus spoke with the apostles. The last act of Christ before disappearance was blessing. Two men in white clothes stood near them. /Acts-1,10-12/. “Two men in white clothes”- it is a typycal description of the angels in the New Testament.

Jesus Christ between two angels - it is the main idea of the three- dome composition of the church.

The churchs, having three domes have deep roots in the building tradition of Ukrainian people. The smooth lines of the domes, which are made from white steel, ssymbolize the white clothes of the apostles and the sacredness of the moment of Holy Ascension.

The compositions of the gables, domes, peaks help us comprehend the best architectural traditions of the 1930`s.

The four columns form the four three-dimensional archs, which support the drum with the main dome.