Share !


Релігійно – просвітницький центр згромадження монастиря чину оріоністів

Львів, вул. Лінкольна

Проектування - 2007 р.
Будівельний об`єм - 33000,0 м.куб.
Площа забудови - 2775,0 м.кв.
Загальна площа - 4408,0 м.кв.

Ділянка для будівництва релігійно – просвітницького центру Згромадження Монастиря Чину Оріоністів знаходиться по вул. Лінкольна в Шевченківському районі м. Львова. Через територію проходить каналізаційний колектор «Полтва» з охоронною зоною по 12 м з кожної сторони, розділяючи ділянку на північну і південну частини.

В північній частині збудована споруда церкви та універсального залу першої черги релігійно – просвітницького центру, споруда другої черги запроектована в південній частині ділянки.

Доступ працівників та відвідувачів здійснюється від вул. Лінкольна. Проектом забезпечений безперешкодний доступ маломобільних груп населення на територію та у всі приміщення будівлі.

Проектована будівля центру простягається у напрямі схід – захід, відповідно до канонічної орієнтації храму. З західної сторони запланований головний вхід до храму, пандус на хори та вхід до центру молоді. Передбачені бічні входи до храму з півдня, з півночі та зв'язок з іншими приміщеннями центру. Зі східної сторони запроектований головний вхід в дім спільноти.

Для створення виразного емоційного акценту серед високої житлової забудови центр запроектований в монументальних горизонтальних об’ємах. Будівля розміщена з дотриманням нормативних відстаней до існуючих будівель та комунікацій і з можливістю об`їзду пожежною машиною.

Функціональний поділ другої черги релігійно–просвітницького центру:

  • Церква на 1200 чоловік з вівтарем, ризницею і паламарнею;
  • Центр молоді на 24 навчальні кімнати та 3 універсальні зали;
  • Дім служби милосердя, дім неповносправних, майстерні, дім спільноти – монастир, готель - всього 52 житлові кімнати, універсальний зал, трапезна, кухня, 3 універсальні приміщення.

Головним композиційним елементом центру є об’єм церкви, оточений на відм. 5.100 і 9.000 приміщеннями центру молоді. Церква запроектована з канонічною поздовжньою орієнтацією схід – захід вівтарем на схід. Простір церкви продовжується за скляною стіною вівтаря багатосвітним простором універсального залу. Універсальний зал у вигляді внутрішнього подвір`я, в яке виходять приміщення монастиря, дому служби милосердя і неповносправних формує середовище для праці, життя, молитви спільноти. Інтер’єри будуються на візуальній прозорості і функціональній гнучкості з можливістю розподілу приміщень відповідно до конкретних умов і потреб.

Споруда релігійно–просвітницького центру вирішена в монументальних формах. Великий тент даху надає споруді образу природної формації. Дзвіниця у вигляді металевої конусної труби акцентує головний вхід. Внутрішній простір труби заповнюють зали центру молоді. Найвагоміший елемент – параметризований чвертьсферичний купол відкритий до півночі півкруглим вітражем. Вітраж з дисками матового скла наповнює храм м`яким молочним світлом. Форма куполу нагадує сонце, рух сонця, сучасну модель Всесвіту.

St.Luigi Orione Religious and educational centre

Lincoln str, Lviv

Designing – 2007-2010
Completion of the first phase construction - 2009
Total area of the first phase construction - 440sq.m
Total area of the second phase construction - 4400sq.m

The building site, according to the masterplan of Lviv, is determined as a buffer territory of public space between the dense inhabited area from the north and industrial structures from the south. The underground sewer collector (former channel of the river Poltva) with the preserved zone on 10 m from each side passes through the site, dividing it on two parts. Only half of the general area of the site is suitable for construction. St.Luigi Orione chapel with the universal hall is constructed on the smaller part of the site. The other part is planned for the second phase construction of the religious - educational centre. Division of the site by collector has caused the volumetric and spatial decision of the building as a part from a whole.

The chapel and the universal hall are incorporated in one public structure, being not only place of pray, but also gathering place for meeting, dialogue, leisure. The structure provides equal intellectual, emotional and physical access for the people with various requirements.

The local house type of the church is on the basis of the architectural idea. Though the form of the roof is enough difficult, one standard size of the girder is used for its design. 15 identical girders are put at different levels.

There are no internal corridors in the building. The open space corridor under the large roof overhangs creates domestic atmosphere and attracts the residents. The universal hall is used for different purposes such as concerts, lectures, performances, sports games, etc. All the premises have access for disabled people.

Landscape majorant - mountain Vysokyj Zamok (High Castle) has called to transformation of the natural form into the architectural model of the building. The smooth natural form of the covering rises above the church sanctuary like a dome.Configuration of the building plan is repeated in design of church furniture.Projected building of the center extends towards the east - west, according to the canonical orientation of the house. To create a distinct emotional emphasis, the building designed in the monumental, horizontal volumes.

The volume of the church is the main compositional element of the center. The church space continues behind the glass altar wall to the atrium of the universal hall. Interiors are based on the visual transparency and of the functional flexibility in accordance to the specific conditions and needs.

The large tent roof building provides the natural formation image. The bell-tower as the metal conic pipe accentuates the main entrance. The dome is designed in the shape of the sun and as the modern model of the universe.