Share !


Церква та універсальний зал на вулиці Лінкольна у Львові

Замовник: Згромадження (монастир) Чину Оріоністів Української греко-католицької церкви.

Проектування - 2007р.
завершення будівництва - 2008р.
Будівельний об`єм - 3 725 м.куб.
Загальна площа - 429,1 м.кв
  • Рибенчук М.М. ГАП Автор
  • Рибенчук О.Т. ГАП Автор
  • Медвідь Л.М. ГАП Автор

Ділянка для будівництва церкви та універсального залу по вул. Лінкольна у Львові ніколи не була забудована, оскільки розташована в заплаві річки Полтви. В межах міста з 1870 по 1939 рр. русло річки було сховано в каналізаційний колектор.

Вулиця Лінкольна прокладена на початку ХХ ст., тоді називалася іменем Склепінського, війта громади Замарстинів.

Північна сторона вулиці Лінкольна забудована багатоповерховими житловими будівлями 1970-1980-х років. Південна сторона донедавна була пустирем. Тут проходить підземний каналізаційний колектор «Полтва» з охоронною зоною по 12 м з кожної сторони. Із загальної площі території 1,6 га під забудову придатні тільки 0,8 га.

Церква з універсальним залом збудована на меншій частині території, придатній під будівництво. Більша частина запланована під будівництво релігійно – просвітницького центру. Розділеність території колектором зумовила об`ємно- просторове вирішення будівлі, як частину від цілого.

Хоча ділянка знаходиться за межами історичного центру Львова, що входить до світової спадщини Юнеско, візуальний звязок з ландшафтною домінантою заповідної території - горою Високий Замок спонукав до трансформації природньої форми гори в архітектурну модель будівлі. Плавна форма покриття підвищується над святилищем церкви, переростаючи в купол. Хвилююча лінія поздовжнього фронтону споруди повторює силует гори Високий Замок, яка служить живописним фоном для будівлі з північної сторони. Церква стає частиною природного оточення і не протистоїть йому. Великі звіси даху як у церквах хатнього типу створюють домашню атмосферу і притягують жителів.

З південної сторони будівля сприймається на фоні багатоповерхової житлової забудови. Для створення виразного емоційного акценту південний фасад вирішений чистою монументальною площиною.

Церква та універсальний зал об`єднані в одну багатофункційну споруду, яка є не тільки місцем молитви, але й зустрічей, спілкування, дозвілля. Основною ідеєю було створення демократичного образу і домашньої атмосфери відповідно до функцій будівлі, забезпечення рівного доступу, як інтелектуального і емоційного, так і фізичного для людей з різними потребами.

Церква і універсальний зал – багатофункційна громадська будівля, призначена як для релігійної, духовної діяльності, так і для виховання дітей і молоді, турботи про неповносправних і бідних району. Апостолом милосердя вважається святий Луїджі Оріоне, продовжувачами його справ є монахи оріоністи, які працюють на всіх континентах в понад 30 країнах в лоні місцевих церков. Основою їх діяльності є комплексна праця в галузі виховання та соціальної допомоги.

Духовна функція церкви і призначення універсального залу для дозвілля, спорту, відпочинку об`єднали ці будівлі в одну споруду, прямокутну в плані розмірами 10х40 м під одним дахом. Хоча форма даху досить складна, для його конструкції використаний тільки один типорозмір 15 шпренгельних ферм –поставлені на різних відмітках. Аеродинамічна форма даху враховує переважаючі напрямки вітрів і вже добре зарекомендувала себе в снігопади. Північний ухил даху захищає будівлю від перегрівання, а великі звіси - від вологості. Орієнтація споруди, її чітка геометрична форма, компактне розміщення інженерного обладнання і комунікацій роблять будівлю екологічною та енергозберігаючою.

Входи і виходи обладнані тамбурами для теплового та вітрового захисту та зовнішніми дверима з пристроями самозачинення. Входи і виходи без тамбурів використовуються як евакуаційні, а також у теплу пору року.

Церква займає східну частину будівлі і розрахована на 150 віруючих. Універсальний зал призначений для спортивних та гурткових занять і займає західну частину будівлі. В об’ємі горища запроектована паливна та приміщення баків запасу води. Паливна відділена суміжними приміщеннями від приміщень масового перебування людей.

St.Luigi Orione church and universal hall on Lincoln str, Lviv

Temple of God`s Transfiguration in the complex of Pochayiv Holy Assumption Lavra

Designing – 2007
Completion - 2008

Religious, spiritual activity, care for youth, disabled and poor persons are the functional purposes of the church with the universal hall. St. Luigi Orione is apostle of charity. Monks Orionina far from the native soil devote theirs lives to charitable actions. The particle from the whole, a piece of bread or an apple slice - all these components create the philosophical image of the building. .

The church and the universal hall are incorporated in one public structure, being not only place of pray, but also gathering place for meeting, dialogue, leisure. The structure provides equal intellectual, emotional and physical access for the people with various requirements.

The building site according to the masterplan of Lviv is determined as a buffer territory of public space between the dense inhabited area from the north and industrial structures from the south. The underground sewer collector ( former channel of the river Poltva) with the preserved zone on 10 m from each side passes through the site, dividing it on two parts. Only half of the general area of the site is suitable for construction. The church with the universal hall is constructed on the smaller part of the site. The other part is planned for the second phase construction of the religious - educational centre. Division of the site by collector has caused the volumetric and spatial decision of the building as a part from a whole.

The local house type of the church is on the basis of the architectural idea. Though the form of the roof is enough difficult, one standard size of the girder is used for its design. 15 identical girders are put at different levels.

There are no internal corridors in the building. The open space corridor under the large roof overhangs creates domestic atmosphere and attracts the residents. The universal hall can be used for different purposes such as concerts, lectures, performances, sports games, etc. All the premises have access for disabled people.

Landscape majorant - mountain Vysokyj Zamok (High Castle) has called to transformation of the natural form into the architectural model of the building. The smooth natural form of the covering raises above the church sanctuary like a dome.The aerodynamical form of the roof takes into account prevailing wind directions and has good testimonials during snow-falls. The north slope of the roof protects the building from overheating in summer. Only natural ventilation designed in the building. The large overhangs prevent the walls from moisture and create the circulation corridor with natural air-conditioning. The walls and ceiling are insulated with the mineral wool panels. Entrances are organized with the tambours. At night, inner light trough the windows reflected from the white surfaces of the overhangs, that has allowed to reduce of the external lighting devices.

Configuration of the building plan is repeated in design of church furniture. Orientation of the building, its precise geometrical form, compact accommodation of the engineering equipment and communications provide optimal energy saving.