Share !


Папський вівтар на Львівському іподромі на час візиту Святішого Отця в Україну

Замовник: Архієпархіальне управління УГКЦ

Проектування - березень- квітень 2001р.
Будівництво - травень- червень 2001р
Будівельний об`єм - 5600 м. куб.
Площа забудови - 580 м. кв.
Загальна площа - 1107 м. кв.

Авторським колективом Львівської Академії Мистецтв та архітектурної майстерні “Симетрія”, у складі заслуженого діяча мистецтв України Андрія Бокотея, народного художника України Любомира Медвідя та заслуженого архітектора України Миколи Рибенчука, розроблено проект Папського вівтарю на іподромі по вул. Стрийській у Львові на час приїзду Святішого Отця в Україну.

Перед авторами проекту стояло завдання мінімальними архітектурними засобами, обмеженою кількістю будівельних матеріалів і в найкоротший технічно можливий термін запроектувати будівлю, що узагальнювала би багату архітектурну традицію храмового будівництва у Галичині. З багатьох пропонованих варіантів замовник вибрав конструкцію з трьома арками.

Триверхі храми здавна будувались в Україні, бо в такий спосіб зодчі хотіли осягнути таємницю Пресвятої Трійці. Така мова архітектури є зрозумілою українському серцю.

Як споруда символічна - будівля вивершена трьома просторовими арками, що символізують таємницю Пресвятої Трійці- основу християнської церкви і виростають з масивного подіуму - образ скелі - святого Петра, наслідником якого є Папа Римський. Світле тканинне покриття арок робить їх легкими і подібними до одежі святих. Невидимими нитками-променями, що спадають донизу, арки підтримують покриття над вівтарем. Дві похилі площини цього покриття з`єднані між собою плавно заокругленою центральною частиною, створюють динамічну композицію, що легко виступає вперед і ніби прагне сховати під своїм покровом всіх присутніх.

Як споруда функціональна - це подіум висотою 5.4 м, загальними розмірами 16.2х32.4, захищений від дощу і вітру та відкритий до зібрання віруючих. На нижньому ярусі платформи - необхідні обслуговуючі приміщення, ліфт та сходи. На верхньому ярусі центральне місце займає вівтар та ризниці Святішого Отця і сослужителів. По боках- місця для 250 єпископів. Перед вівтарем півкругла тераса та широкі парадні сходи для підходу дарителів. Платформа рясно уквітчана квітами, а сходи накриті килимами. Між вівтарем і підхідною терасою - іконостас з двох ікон. В центрі - престіл, розмірами 2м х2м. У глибині вівтаря нагірне місце з троном та місцями сослужителів. Над ними запрестольна ікона - Божа Матір Знамення - круглий образ діаметром п`ять метрів. Все це виважено упорядковано у відповідності до канонів Святої Літургії.

Як споруда емоційна - будівля витримана у різних відтінках білого кольору для творення атмосфери свята й святості, тільки нагірне місце- в активному кольорі для контрасту зі світлими ризами учасників літургії. Природа - активний компонент архітектурного задуму: сонце - як координатор межі світла - тіні, небо і хмари - як динамічний фон і заповнення арок .

Як споруда екологічна - папський вівтар в металевих конструкціях білого кольору, без кам`яних стін і бетонних фундаментів незбагненно легкий і неземний. Він з`явився для проведення двох Архиєрейських Літургій, і був розібраний після від`їзду Святішого отця, не залишивши сліду. Матеріального...

Papal altar in the Lviv hippodrome for the Pope`s visit to Lviv, Ukraine

Designing - March - April - 2001
Construction - May - June - 2001
Building volume - 5600 cube m
Building square - 580 sq. m.
Overall squre - 1107 sq. m

The project of Pope altar on Stryjska str. in Lviv was worked out by Lviv Art Academy and Architectural Studio “Symmetry”, and especially by Honoured artist of Ukraine Andriy Bokotey, National artist of Ukraine Liubomyr Medmid’ and Honoured architect of Ukraine Mykola Rybenchuk.

To create the structure with reach tradition of the church building in West Ukraine using minimal architectural means, limited time and building materials was the main task, set before the authors of the project. In Ukraine three-top temples people build for ages. In such way they try to comprehend mystery of Holy Trinity. Such architectural language is most understandable for ukrainian heart.

Like symbolic - the building is completed with three arches, which symbolize mystery of Holy Trinity and are situated on massive podium, which symbolize St. Petro rock. And Pope Joan II is St. Petro successor. Light fabric roof looks like holy clothes. Altar roof is held by invisible threads, which are fastened to arch. Two inclined planes are connected together with rounded central part and create dynamical composition which move a little bit forward and it looks like it wants to protect all presents.

Like functional - the building is the podium of 5.4 m high with size 16.2m x 32.4m, protected from rain and wind and open for the believers. There are service rooms, elevator and stairs on down stage of podium. Altar takes the main place on up stage. There are places for 250 bishops on both sides from alter and semicircular terrace with wide main stairs before alter. The podium is decorated with flowers and carpets. Iconostasis is situated between altar and terrace. The communion (2x2m) is situated in the centre. There is high place with the throne - Pope seating in depth of the altar. St. Maria icon with 5 m of diameter is above the throne. That all are created according to the rules of Holy Liturgie.

Like emotional - the building is made in white colours for holy and celebrity atmosphere, only the high place is made in active colour for contrast with white clothes of priests. The nature is a part of architectural idea: sun coordinates the border of lights and shadows, and sky makes dynamic background.

Like ecological - the building is made of the metal constructions without massive walls and concrete foundation, and it looks very light. It was pulled down after two liturgies and there is no track of it. Material...