Share !


Реставрація пам`ятки архітектури XVII-XIX ст. костелу св. Урсули

вул. Зелена м.Львів

Проектування - 1992-1994рр
Будівництво - 1993-1996рр.
Проектування-2001р.

Монастир домініканців з костелом св.Урсули був заснований в 1685р. і збудований в оточенні зелених садів галицького передмістя при Покутському шляху.

Дзвіниця (про що свідчить ліцитація 26 квітня 1785 року), як очевидно, й монастир були дерев`яними, тому й не збереглися. В листопаді 1785 року костел будо передано Євангелічній громаді. Повністю втрачена структура монастирської території з садом, городом, розкішним бароковим подвір`ям, що, очевидно, було перед головним фасадом.

Вигнутий головний фасад костелу з пілястрами на два поверхи є характерною ознакою класичного бароко. В 1878р. у фасад вставлено прямолінійний класицистичний портал з трикутним фронтоном та надбудовано еклектичні вежі. У 40-х роках ХХст. будівлю костелу передають під склад, і вона занепадає.

Даним проектом костел пристосований для потреб громади ЄХБ на 1000 віруючих. Будівлі повернуто барокову структуру з урахуванням пізніших нашарувань. У бічних навах влаштовані емпори, збільшені хори. Замінене перекриття центральної нави - з плоского на склепінчасте трьохцентрове, влаштовані нові дахові конструкції основного об`єму та веж.

Restoration of architectural monument of XVII-XIX century - church of St. Ursula

Zelena str, Lviv

Designing - 1992-1994
Restoration - 1993-1996
Проектування-2001р.

Monastery of Dominican with church of St. Ursula was founded in 1685. The main bent facade with pilasters in two floors is the characteristic attribute of the classic baroque. The rectilinear classicist porch with the triangular gable was inserted into the facade and two towers were built in 1878. From 40-th of XX c. it was used as the warehouse, and structure comes in decline.According to this project, baroque structure is returned to the building with the account of later stratifications. The church is adapted to needs of Baptists on 1000 believers. The balconies are arranged in the side naves, the choirs are increased. The flat ceiling above the central nave is replaced on the three-centered vault, and new roof beams are arranged above the basic volume and towers.