Share !


Церква Зіслання Святого Духа

Львів, вул. Зелена

Проектування-2001р.

Живописна місцевість на вул. Зеленій, де має звестись Храм Зіслання Святого Духа, підказала образ плавних природних об’ємів – скель, пагорбів. Канонічна орієнтація захід-схід, аналіз планувальних осей ділянки зумовили головний вхід та службовий заїзд з вул. Бучми, яка є спокійнішою і має більше вільного простору для влаштування стоянки автомобілів. Від вулиці Зеленої прокладені пішохідні доріжки та прогулянкова алея.

Скульптурна пластика храму відкидає проекції “заднього” та “бокових” фасадів, відкриваючи панорамний вигляд зі всіх точок споглядання. Традиційні об’єми від головного входу символізують Христову Церкву, яка “в дні Зішестя св. Духа родиться і починає діяти. Св. Дух її провадить, просвічує, освячує і зберігає на дорозі правди”, “омолоджує церкву та постійно її оновлює”. Так, прагнучи огорнути всіх вірних, піднімаються два “оновлених”, в плавних окресленнях об’єми, що зливаються між собою над вівтарною частиною. Завершують композицію ліхтарі над святилищем та дзвіницею. На партері запроектовано наву на 500 вірних зі святилищем, ризницю, паламарню та санвузли. З практичної, економічної та естетичної точок зору запропоновано не робити цокольного поверху, а бібліотеку, актовий зал та навчальний клас розмістити на рівні хорів у бокових об’ємах, які консольно нависають над рівнем партеру.

Church of Holy Spirit

Lviv Zelena str

Designing -2001р.

The picturesque area on Zelena St., where the church of Holy Spirit will set, suggested the image of the smooth natural volumes - rocks, hills. Canonical orientation `west- east` and analysis of the planning axes predisposed the main entrance from Buchma St. There are pedestrian path and promenade from Zelena St. The sculpture plastic of the church makes it noordinary visible from all viewing points.

Traditional forms of main entrance symbolize the Christ Church, which `arise and began to active in days of Holy Spirit Descent. Holy Spirit enlightens, consecrates and protect it on the truth road, rejuvenates and constantly renovates the Church`. Therefore, two `renovated` volumes rise, striving to embrace all the believers. They are flowing together above the altar. The lanterns above the sanctuary and the bell- tower complete the composition of the temple.